GİZLİLİĞİNİZE ÖNEM VERİYORUZ.

Web sitemizde mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizin düzgün çalışmasını sağlamak için teknik olarak gerekli çerezler ayarlanmalıdır. Hangi kategorilere izin vermek istediğinize karar verebilirsiniz. Seçtiğiniz ayarlara bağlı olarak, web sitesinin tüm işlevlerinin artık kullanılamayabileceğini lütfen unutmayın.
Daha fazla bilgi gizlilik politikamızda bulunabilir / Çerez Bilgileri.


Erciyes Çelik Halat A.Ş.'ne Hoşgeldiniz

ENERJİ POLİTİKAMIZ

 

ERCİYES ÇELİK HALAT TEL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak;

 

’KALİTE BİR YAŞAM BİÇİMİDİR’’ anlayışı ile enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, enerji tüketimlerimizi hedeflenen miktarda azaltarak enerji verimliliğini artırmayı, faaliyet ve hizmetlerimizi, çevresel açıdan iyileştirerek ekonomik yönden sürdürülebilir kılmayı taahhüt eder. Bu taahhüdü gerçekleştirmek için belirlediği politikaları aşağıdaki ilkeler ışığında yürütmektedir.

Biz ECH ailesi olarak;
• Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlayacağımızı,
• Sorumlu olduğumuz ve yürürlükte olan Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki yasal şartlar ve diğer gerekliliklere uyacağımızı,
• Satın alma faaliyetlerinde enerji verimliliğini ön planda tutacağımızı,
• Enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltma ile uzun vadeli çevresel ekonomik sürdürülebilirliği artıracağımızı
• Teknolojik gelişmeleri takip ederek olumsuz etkileri en aza indirecek alternatif enerji kanyaklarını değerlendirmeyi,
• Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik etkin ve şeffaf çalışmalar yürüteceğimizi,
• Çalışanlarımızda enerji verimliliği bilinci oluşturarak gereksiz enerji kullanımını engellemek amacıyla eğitim ve bilgilendirmeleri yapacağımızı,
• Dokümanter edilmiş Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, belirli periyotlarda hedefleri ile gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
• Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin kapsam dahilindeki binalarımızda ekipman, sistem ve proses tasarımlarının enerji performansını artıracak şekilde gerçekleştirilmesini destekleyeceğimizi,
• Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile her yıl enerji performansımızı artırmaya çalışacağımızı,
• İklim değişikliğine karşı dirençli bir ilçe oluşturmak ve karbon ayak izimizi azaltmak üzere yapılacak enerji verimliliği çalışmaları ile sera gazı salınımlarımızı azaltacağımızı taahhüt ederiz.